Search results

Records found: 10  
Your query: Author = "Šilhán Josef 1982"
 1. Obchodní společnosti a družstva / Pokorná, Lasák, Kotásek a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxx, 484 stran . ISBN 978-80-7400-867-2   Signatura M 9094
  HP
  Obchodní společnosti a družstva

  book

 2. Zákon o obchodních korporacích : komentář / Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . lx, 2566 stran . ISBN 978-80-7598-881-2   Signatura M 8892
  HP
  Zákon o obchodních korporacích

  book

 3. Započtení pohledávky "nejisté nebo neurčité".   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 22, s. 763-773. 
  article

  article

 4. Obchodní smlouvy : závazky v podnikání / Josef Bejček, Josef Šilhán, Josef Kotásek, Jaromír Kožiak, Dana Ondrejová, David Raus, Radek Ruban, Eva Večerková.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xxxii, 507 stran . ISBN 978-80-7400-574-9   Signatura M 7236
  HP
  Obchodní smlouvy

  book

 5. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku / Josef Šilhán.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xxiv, 535 stran . ISBN 978-80-7400-544-2   Signatura M 7352
  OP
  Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

  book

 6. Občanský zákoník V : Závazkové právo : obecná část (§ 1721-2054) : komentář / Milan Hulmák ... [et al.].    Praha : C.H. Beck, 2014 . xviii, 1317 s. . ISBN 978-80-7400-503-9   Signatura M 6575/5
  OP-HuOb
  Občanský zákoník V

  book

 7. Ochrana hospodářské soutěže z pohledu práva a ekonomie / Josef Šilhán.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014 . 297 s. . ISBN 978-80-210-6064-7   Signatura M 6774
  HP-....
  Ochrana hospodářské soutěže z pohledu práva a ekonomie

  book

 8. Obchodní právo, obecná část - soutěžní právo / Josef Bejček, Petr Hajn, Jarmila Pokorná a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2014 . 383 s. . ISBN 978-80-7400-547-3   Signatura M 6979
  HP-BeOb
  Obchodní právo,

  book

 9. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace / Josef Šilhán.    Praha : C.H. Beck, 2011 . xi, 159 s. . ISBN 978-80-7400-393-6   Signatura M 5709
  HP-ŠiNá
  Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace

  book

 10. Základy obchodního práva v Evropě : (učební texty) /.    Brno : Masarykova univerzita, 2009 . 341 s. . ISBN 978-80-210-4957-4   Signatura M 5264
  HP-BeZá
  Základy obchodního práva v Evropě

  book