Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0039185 xcla^"
 1. Kárná řízení u Nejvyššího správního soudu a soudní exekutoři.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 10-18. 
  article

  article

 2. Spojování exekucí z pohledu soudního exekutora dnes a de lege ferenda.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 19-22. 
  article

  article

 3. Připravovaná novela občanského soudního řádu a exekučního řádu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 34-39. 
  article

  article

 4. Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu na výživném : nález sp. zn. II. ÚS 50/18 ze dne 23. 10. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 54-55. 
  article

  article

 5. Změna usnesení o příklepu a její účinky : usnesení sp. zn. III. ÚS 1500/18 ze dne 23. 10. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 55. 
  article

  article

 6. Náklady exekučního řízení při dobrovolném plnění povinného před doručením vyrozumění o zahájení exekuce : usnesení sp. zn. IV. ÚS 600/17 ze dne 8. 11. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 55-56. 
  article

  article

 7. Odměna exekutora : usnesení sp. zn. I. ÚS 3287/18 ze dne 8. 1. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 57-58. 
  article

  article

 8. Nejednotnost rozhodovací praxe k neplatnosti rozhodčí doložky a s ní souvisejícím nákladům exekučního řízení při zastavení exekuce : nález sp. zn. IV. ÚS 2728/17 ze dne 12. 11. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 56-57. 
  article

  article

 9. Priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy : nález sp. zn. III. ÚS 1336/18 ze dne 8. 1. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 57. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.