Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0010502 xcla^"
 1. Vliv Evropské úmluvy na český ústavní pořádek.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.3-9. 
  article

  article

 2. Vliv Evropské úmluvy na české správní právo.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.9-17. 
  article

  article

 3. Ochrana soukromí zaměstnanců ve světle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.17-21. 
  article

  article

 4. Odraz vlivu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na ochranu osobních údajů v české rozhodovací praxi s ohledem na trestněprávní problematiku.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.22-26. 
  article

  article

 5. Kolize osobnostních hodnot v kontextu případu Colaková a Tsakiridis proti Německu optikou německé a české doktríny.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.26-32. 
  article

  article

 6. Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na náboženskou svobodu v České republice.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.36-41. 
  article

  article

 7. K náhradě škody způsobené mocí zákonodárnou.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.62-68. 
  article

  article

 8. Institucionální otázky volebního práva : nové teritorium pro ESLP.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.72-78. 
  article

  article

 9. K problematice výkladu nevyvratitelné domněnky při reklamaci podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.82-88. 
  article

  article

 10. Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 988/12 : datum rozhodnutí: 25. července 2012.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.98. 
  article

  article