Search results

Records found: 120  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004327 xcla^"
 1. Schutz behinderter Menschen bei pandemiebedingter Triage : BVerfG 16.12.21 – 1 Bvr 1541/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 6, s. 380-388. 
  article

  article

 2. Gesetzliche Regelung der pandemiebedingten Triage.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 4, s. 170-180. 
  article

  article

 3. Ústavnost Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 33/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 10-11. 
  article

  article

 4. Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116. 
  article

  article

 5. Nadstandardy zdravotní péče - komparace modelů zdravotnictví.   -- In:  Fórum sociální politiky -- ISSN 1802-5854. -- Roč. 15, (2021), č. 2, s. 23-29. 
  article

  article

 6. K povinnosti obecných soudů zastavit exekuční řízení v případě vymáhání dluhu vzniklého v době hospitalizace nezletilé osoby na základě § 16a odst. 1 písm. f) zák. o veřejném zdravotním pojištění : nález sp. zn. I. ÚS 1486/20 ze dne 27. 4. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 33-35. 
  article

  article

 7. Lidská práva a narození dítěte : případová studie poskytování institucionální porodnické péče v České republice během koronavirové krize.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 6, s. 23-33. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Nemajetková újma při zkrácení života umírající osoby blízké.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 372-374. 
  article

  article

 9. Ablehnung der Übernahme der Mehrkosten einer Krankenhausbehandlung (Operation am offenen Herzen) aus religiösen Gründen (Vermeidung von Bluttransfusion, Zeugen Jehovas) im Ausland (hier: Polen) durch Gesundheitsbehörde des Versicherungsmit-gliedstaats (Lettland) / Legitimes Ziel der konstenbezogenen Erhaltung eines innerstaatli-chen Niveaus der Krankenhausversorgung durch innerstaatliches Gericht zu überprüfen / Rs. Veselības ministrija : EuGH – 29.10.20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 20-21, s. 635-643. 
  article

  article

 10. Conscience, abortion and jurisdiction.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 40, (2020), no. 4, s. 819-845. 
  article

  article