Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004195 xcla^"
 1. Insolvenční řízení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Právo na uspokojení ze zajištění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. 29 NSČR 88/2019, 29 NSČR 89/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 9, s. 550-558. 
  article

  article

 2. Zajišťovací funkce zástavního práva u budoucích pohledávek a vyhlášení konkursu na dlužníka : nález ÚS z 30. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 760/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46-47. 
  article

  article

 3. Zástavní právo. Správa předmětu zajištění v trestním řízení. Pasivní věcná legitimace. Procesní nástupnictví při singulární sukcesi : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4625/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 671-682. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 28. 3. 2019, sp. zn. 29 ICdo 95/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 17, s. 604-607. 
  article

  article

 5. Insolvence. Zajištěný věřitel. Doba vzniku zajištění. Zástavní právo : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 29 NSČR 7/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 3, s. 218-232. 
  article

  article

 6. Ochrana zájmů složitele peněžité záruky dle § 73a TrŘ : nález ÚS z 14. 6. 2016, sp. zn. III. ÚS 2787/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 7-8, s. 231. 
  article

  article

 7. Blankosměnka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 29 Cdo 860/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 8, s. 635-641. 
  article

  article

 8. Konkurs, zástavní právo, ručení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, sen. zn. 29 ICdo 28/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 68, (2016), č. 8, s. 1246-1257. 
  article

  article

 9. Insolvence : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sen. zn. 29 ICdo 61/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 68, (2016), č. 7, s. 1094-1099. 
  article

  article

 10. Zánik ručení pravomocnou likvidací dědictví : rozsudek NS z 25. 2. 2015, sp. zn. 23 Cdo 3490/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 2, s. 39. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.