Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003953 xcla^"
 1. Ochrana osobnosti, zadostiučinění (satisfakce) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 25 Cdo 8/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1350-1361. 
  article

  article

 2. Nejvyšší soud České republiky: Nemajetková újma při zásahu do užívání nemovitosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 28. 1. 2021, sp. zn. 25 Cdo 8/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 21, s. 757-761. 
  article

  article

 3. Expropriace a práva třetích osob.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 26-39. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: věcné břemeno k nástavbě či vestavbě svědčící bytovému družstvu a podmínky pro jeho zrušení soudem : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 24. 6. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1101/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 22, s. 798-800. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 65/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 415-17. 
  article

  article

 6. K vymezení náhrady za zřízení věcného břemene v teplárenství.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 8, s. 424-433. 
  article

  article

 7. K povinnosti katastrálních úřadů zapisovat zákonná věcná břemena do katastru nemovitostí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 6, s. 390-394. 
  article

  article

 8. Ochranná pásma ropovodů a produktovodů nově.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 7, (2016), č. 13, s. 5-28. 
  article

  article

 9. Ústavná a zákonná ochrana vlastníctva pred nútenými obmedzeniami.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 68, (2016), č. 5, s. 525-549. 
  article

  article

 10. Náhrada za omezení vlastnického práva zřízením legálního věcného břemene v době, kdy byl pozemek ve státním socialistickém vlastnictví, a za majetkovou újmu vzniklou v důsledku jeho výkonu : rozsudek NS z 24. 9. 2014, sp. zn. 22 Cdo 333/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 2, s. 59-60. 
  article

  article