Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003950 xcla^"
 1. Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 2987/22.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 1, s. 48-50. 
  article

  article

 2. K právu obviněného být osobně slyšen při rozhodování o vazbě : nález Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2022, sp. zn. II. ÚS 1415/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 5, s. 55-56. 
  article

  article

 3. Právo na obhajobu ve vazebním řízení : nález ÚS z 29. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 3939/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 4. Verfahrensverzögerung wegen Überlastung des Gerichts (BVerfG).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2018, Heft 6, s. 185. 
  article

  article

 5. Právo obviněného na nahlížení do spisu - se zvláštním zaměřením na vazební řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 3, s. 32-37. 
  article

  article

 6. Ablehnung des Vollzugs eines Europäischen Haftbefehls / Haftbedingungen im Ausstellungsstaat (Ungarn, Rumänien) / Rsn. Aranyosi und Cădăraru : EuGH – 5. 4. 16.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 43, (2016), Heft 5-9, s. 107-114. 
  article

  article

 7. Europäischer Haftbefehl – Mindeststandards der Haftbedingungen im Ausstellungsstaat : EuGH: 05.04.06 – C-404/15, C-659/15 PPU.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 69, (2016), Heft 24, s. 1709-1714. 
  article

  article

 8. Aufschiebung der Vollstreckung eines Europäischen Hafbefehls wegen Haftbedingungen im Ausstellungsstaat : C-404/15 und C-659/15 PPU v. 5.4.2016 (GK).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 25, (2016), Nr. 2, s. 183-187. 
  article

  article

 9. Pál Aranyosi, Robert Căldăraru Europäischer Haftbefehl – Übergabeverfahren bei Anhaltspunkten für grundgesetzwidrige Haftbedingungen im Ausstellungsstaat : EuGH, 5.4.2016 .- Rs. C-404/15 und C-659/15 PPU.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 71 (2016), Heft 12, s. 617-624. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.