Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003935 xcla^"
 1. Nájem bytu. Pokuta za porušení povinnosti provést vyúčtování služeb : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 26 Cdo 4074/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 10, s. 575-579. 
  article

  article

 2. Kondominium aneb splněné přání profesora Cepla.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 153, (2014), č.1, s. 37-51. 
  article

  article

 3. Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi.   -- In:  Proměny soukromého práva -- M5863 -- s. 47-56. 
  article

  article

 4. Dědické právo. Odúmrť. Bytové družstvo. Členství v bytovém družstvu. Nájem družstevního bytu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2009, sp.zn. 21 Cdo 4498/2008.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- Roč.14, (2010), č.9, s.658-665. 
  article

  article