Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003643 xcla^"
 1. Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 6-23. 
  article

  article

 2. Now regulacja przerywania ciąży w świetle Kostytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 62-80. 
  article

  article

 3. Konsekwencje uchybień w obsadzie TK (uwagi na tle orzeczenia w sprawie K 1/20).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 81-100. 
  article

  article

 4. Prawo moralności publicznej, czyli o obowiązkach pozytywnych państwa po wyroku TK w sprawie K.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 101-116. 
  article

  article

 5. Aborcja, niepełnosprawność i krzywda osób trzecich.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 117-131. 
  article

  article

 6. Dopuszczalność przerywania ciąży ze względów embriopatologicznych w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i praktyki Komitetu ONZ do spraw praw osób niepełnosprawnych.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 167-183. 
  article

  article

 7. Ogólnopolski Strajk Kobiet, aborcja i prawo do strajku.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 184-195. 
  article

  article

 8. Die Einwilligungsfähigkeit Minderjähriger im Fall des Schwangerschaftsabbruchs.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 13, s. 660-668. 
  article

  article

 9. Einwilligung in Schwangerschaftsabbruch durch Minderjährige.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 19, s. 1330-1332. 
  article

  article

 10. Conscience, abortion and jurisdiction.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 40, (2020), no. 4, s. 819-845. 
  article

  article