Search results

 1. Trestní zákoník : komentář. Svazek I, § 1 až 204 / Filip Ščerba a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxx, 1642 stran . ISBN 978-80-7400-807-8   Signatura M 8822/1
  TP
  Trestní zákoník

  book

 2. Trestní zákoník : komentář. Svazek 2, § 205 až 421 / Filip Ščerba a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . ix, 1643-3331 stran . ISBN 978-80-7400-807-8   Signatura M 8822/2
  TP
  Trestní zákoník

  book

 3. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1358 stran . ISBN 978-80-7502-395-7   Signatura M 8632
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

 4. Kriminologie / Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zoubková a kolektiv.   . 587 stran . ISBN 978-80-7598-554-5   Signatura M 8493
  TK
  Kriminologie

  book

 5. Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení) / Šárka Blatníková, Petr Zeman.    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019 . 115 stran . ISBN 978-807338-182-0   Signatura M 8618
  TP
  Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení)

  book

 6. Criminal misconduct in office : law and politics / Jeremy Horder.    Oxford : Oxford University Press, 2018 . xiv, 209 stran . ISBN 978-0-19-882370-4   Signatura Z 4194
  TP
  Criminal misconduct in office

  book

 7. Repetitórium trestného práva / Jaroslav Ivor, Jozef Záhora.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 . 217 stran . ISBN 978-80-8168-796-9   Signatura Z 4026
  TP
  Repetitórium trestného práva

  book

 8. Prosecuting human rights offences : rethinking the Sword function of human rights law / by Krešimir Kamber.    Leiden : Brill, 2017 . xvii, 580 stran . ISBN 978-90-04-33775-6   Signatura Z 3818
  TP
  Prosecuting human rights offences

  book

 9. Strafgesetzbuch der Tschechischen Republik = Trestní zákoník České republiky : Gesetz Nr. 40/2009 Sb. vom 8. Januar 2009 nach dem Stand vom 1. Oktober 2017. deutsche Übersetzung von Susanne Altmann ; Einführung von Helena Válková, Josef Kuchta und Petr Bohata.    Berlin : Duncker & Humblot, 2017 . viii, 430 stran . ISBN 978-3-428-15376-3. ISBN 978-3-86113-789-4   Signatura Z 4115
  TP
  Strafgesetzbuch der Tschechischen Republik = Trestní zákoník České republiky

  book

 10. Právny styk s cudzinou / Marek Kordík.    Bratislava : C. H. Beck, 2017 . xiv, 313 stran . ISBN 978-80-8960-350-3   Signatura Z 3835
  TP
  Právny styk s cudzinou

  book