Search results

Records found: 40  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003569 amg^"
 1. Trestní právo hmotné / Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 1200 stran . ISBN 978-80-7598-764-8   Signatura M 9030
  TP
  Trestní právo hmotné

  book

 2. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného / Jiří Říha.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xv, 121 stran . ISBN 978-80-7400-777-4   Signatura M 9046
  TP
  Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného

  book

 3. Kriminalita právnických osob - etiologie a prevence / Lenka Náhlovská.    Praha : Leges, 2021 . 238 stran . ISBN 978-80-7502-482-4   Signatura M 9062
  TP
  Kriminalita právnických osob - etiologie a prevence

  book

 4. Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice : pohledy zpět i vpřed : sborník příspěvků z konference pořádané PF MUNI a UOČR dne 23. září 2021 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021 . 383 stran . ISBN 978-80-7380-885-3   Signatura M 9097
  TP
  Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice

  book

 5. Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob / Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . ix, 57 stran . ISBN 978-80-7598-771-6   Signatura M 8702
  TP
  Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

  book

 6. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě / David Čep.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 253 stran . ISBN 978-80-210-9706-3   Signatura M 8868
  TP
  Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu

  book

 7. Právnická osoba jako pachatel trestného činu / Dalibor Šelleng.    Praha : Leges, 2019 . 250 stran . ISBN 978-80-7502-339-1   Signatura M 8430
  TP
  Právnická osoba jako pachatel trestného činu

  book

 8. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice : problémy a perspektivy / Jiří Jelínek.    Praha : Leges, 2019 . 384 stran . ISBN 978-80-7502-351-3   Signatura M 8459
  TP
  Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

  book

 9. Příklady z trestního práva hmotného a procesního / Renata Vesecká.    Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019 . 110 stran . ISBN 978-80-7408-194-1   Signatura M 8580
  TP
  Příklady z trestního práva hmotného a procesního

  book

 10. Trestní právo : (soubor zákonů) /.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 573 stran . ISBN 978-80-7380-707-8   Signatura M 8080
  TP
  Trestní právo

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.