Search results

 1. Die juristische Person im Lichte der Geldwäschereibekämpfung .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 401-405. 
  article

  article

 2. Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii. 
  article

  article

 3. I trestně stíhaný jednatel může jménem stíhané společnosti jednat před soudy, říká Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 52. 
  article

  article

 4. ÚS k odpovědnosti za přestupky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 9. 
  article

  article

 5. Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom = Categorization of damages caused by a crime : I. časť.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 225-246. 
  article

  article

 6. Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom = Categorization of damages caused by a crime : II. časť.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 373-400. 
  article

  article

 7. Výběr z judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 4, s. 45-51. 
  article

  article

 8. Dimensionen des Schutzes der persönlichen Freiheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 2, Art. 104 GG).   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 19, s. 922-928. 
  article

  article

 9. Ústavnost spodní hranice majetkové škody v TrZ : nález ÚS z 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 239. 
  article

  article

 10. Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18 = The subsidiarity of criminal repression in decision of Constitutional court of May 2020 file No. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 695-702. 
  article

  article