Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003418 xcla^"
 1. Z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu : (duben až červen, září až říjen).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 26, (2024), č. 3, s. 10-21. 
  article

  article

 2. Institut majetkových přiznání jako opatření k předcházení střetu zájmů v kontextu judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 2, s. 23-32. 
  article

  article

 3. Anticorruption, Privacy, and (Gay) Family – The CJEU Rules on Financial Disclosure of Public Officials (C-184/20).   -- In:  Vienna journal on international constitutional law -- ISSN 2306-3734. -- Vol. 17, (2023), no. 4, s. 433-446. 
  article

  article

 4. Povinnost prevence střetu zájmů a zákaz upřednostňovat osobní zájem jako právní norma, nebo etický imperativ?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 1, s. 1-11. 
  article

  article

 5. Aktuální vývoj v prevenci střetu zájmů veřejných funkcionářů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 3, s. 5-11. 
  article

  article

 6. Absence inkompatibility funkce člena Parlamentu s funkcí člena zastupitelstva obce a kraje jako překážka prosazování celospolečenských zájmů?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 4, s. 31-40. 
  article

  article

 7. Ausschluss des Prozessanwalts wegen angeblicher Interessenkollision?.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, Heft 52, 2022, s. 3744-3746. 
  article

  article

 8. Majetková přiznání veřejných funkcionářů v kontextu soudobé praxe správního trestání.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 7-8, s. 462-477. 
  article

  article

 9. Ústavní soud: O nahlédnutí do registru střetu zájmů musí lidé žádat.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 45. 
  article

  article

 10. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 109. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.