Search results

Records found: 69  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003362 xcla^"
 1. Unzureichende Berücksichtigung abwägungsrelevanter Umstände – Beleidigung : BVerfG 09. 02. 22 – 1 BvR 2588/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 21, 2022 s. 1523-1526. 
  article

  article

 2. K povinnosti soudu doručit opis stížnosti dle § 146 odst. 2 písm. d) trestního řádu : nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 2023/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 3. Vyjádření Etické komise k účasti státního zástupce na činnosti aktivních záloh.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 54-59. 
  article

  article

 4. Angebotene Strafhöhe auch ohne Zustimmung der Staatsanwaltschaft (BGH).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 20, s. 633. 
  article

  article

 5. Přezkum některých rozhodnutí státního zástupce de lege ferenda.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 2-11. 
  article

  article

 6. Ausdruck von Illiberalität : Kopftuchverbote in Deutschland.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 1, s. 5-12. 
  article

  article

 7. Možnost vyjádřit se ke stížnosti státního zástupce proti rozhodnutí o podmíněném propuštění odsouzeného : nález ÚS z 8. 12. 2020, sp. zn. I. ÚS 2595/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 52. 
  article

  article

 8. K právu na zákonného soudce při zpětvzetí obžaloby : usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 1212/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 48-49. 
  article

  article

 9. Geschlechtsspezifisches Ruhestandsalter für Richter und Verlängerung durch Justizminister : EuGH 05.11.19 – C-192/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 8, s. 527-533. 
  article

  article

 10. Brexit – Auswirkungen auf Richter, Generalanwältin und Zuständigkeiten : EGMR – 31. 01. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 1-6, s. 153. 
  article

  article