Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003314 xszp^"
  1. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva.    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 1993-  Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 1993-  Praha : Eduard Grégr, 1867-  1896-1950 ; Praha : Jednota právnická  1951-1954 ; Praha : Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti  1955-1969 ; Praha : Československá akademie věd  1970-1992 ; Praha : Ústav státu a práva ČSAV .  svazků . ISSN 0231-6625   Signatura C 45
    Právník

    journal