Search results

Records found: 39  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003287 xcla^"
 1. Między jawnością a sprawnością postępowania przed sądem administracyjnym (Kilka refleksji związanych z pandemią i jej zakończeniem).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 12, s. 126-140. 
  article

  article

 2. Sporné řízení, anebo řízení o určení právního vztahu podle správního řádu?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 64-69. 
  article

  article

 3. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu a mimo něj.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 8, s. 298-301. 
  article

  article

 4. Der Öffentlichkeitsgrundsatz bei audiovisuellen Gerichtsverhandlungen .   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 2, s. 119-125. 
  article

  article

 5. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nadawanie stopni naukowych i tytułu profesora.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 3, s. 1-21. 
  article

  article

 6. Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. lii-lvi. 
  article

  article

 7. Šetření podnětu podle správního řádu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 48-51. 
  article

  article

 8. Rozhodnutí o rozkladu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 8, s. 478-486. 
  article

  article

 9. Dobrá víra ve správním právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 7, s. 240-245. 
  article

  article

 10. GDPR a správní řád.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 2, s. 96-106. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.