Search results

Records found: 160  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003282 amg^"
 1. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 170 stran . ISBN 978-80-210-9812-1   Signatura M 8912
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 2. Živnostenský zákon : komentář / Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xix, 432 stran . ISBN 978-80-7400-731-6   Signatura M 8416
  SP
  Živnostenský zákon

  book

 3. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I, Pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. / Kateřina Eichlerová a kol. (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xlv, 497 stran . ISBN 978-80-7598-426-5   Signatura M 8454/1
  HP
  Rekodifikace obchodního práva - pět let poté

  book

 4. Principy dobré správy / Karel Černín.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xiv, 224 stran . ISBN 978-80-7598-300-8   Signatura M 8481
  SP
  Principy dobré správy

  book

 5. English for administrative law / Martin Škurek, Eva Přidalová, Kamila Tozzi.    Praha : Leges, 2019 . 159 stran . ISBN 978-80-7502-390-2   Signatura L 246
  LA
  English for administrative law

  book

 6. Obecné správní právo / Vladimír Sládeček.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 510 stran . ISBN 978-80-7598-564-4   Signatura M 8544
  SP
  Obecné správní právo

  book

 7. Comparative administrative law / edited by Susan Rose-Ackerman, Peter L. Lindseth, Blake Emerson.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2019 . xxii, 723 stran . ISBN 978-1-78471-866-4   Signatura Z 4319
  SP
  Comparative administrative law

  book

 8. Živnostenský zákon a prováděcí nařízení vlády s komentářem : úplné znění podle stavu k 1.1.2019 / sestavila a komentář napsala: Danka Makalová.    Praha : Informační centrum ČKAIT, 2019 . 203 stran . ISBN 978-80-88265-09-2   Signatura M 8694
  SP
  Živnostenský zákon a prováděcí nařízení vlády s komentářem

  book

 9. Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele / Jakub Drápal.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xv, 125 stran . ISBN 978-80-7598-297-1   Signatura M 8993
  aa
  Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

  book

 10. Správní právo : casebook / Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 632 stran . ISBN 978-80-7552-938-1   Signatura M 8060
  SP
  Správní právo

  book