Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003243 xcla^"
 1. Nichtigerklärung eines Verbraucherkreditvertrags von Amts wegen : EuGH 09.03.23 – C-50/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 20, 2023, s. 1417-1419. 
  article

  article

 2. Zkoumání úvěruschopnosti při skrytém přeúvěrování spotřebitelského úvěru.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 2, s. 119-121. 
  article

  article

 3. Právní následky porušení povinnosti přezkoumat bonitu klienta podle zákona o spotřebitelském úvěru.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 6, s. 191-200. 
  article

  article

 4. Ověření příjmů a výdajů při posouzení úvěruschopnosti u smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 10, s. 343-355. 
  article

  article

 5. AI + blockchain = smlouva o spotřebitelském úvěru?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 41-47. 
  article

  article

 6. Ústavnost tzv. negativního registru dlužníků (spotřebitelů) : nález ÚS z 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 7. Nový exekuční problém : zastřené spotřebitelské úvěry.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 8, s. 287-290. 
  article

  article

 8. Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 5, s. 29-39. 
  article

  article

 9. Odborná péče věřitele při posouzení platební neschopnosti spotřebitele : rozsudek NS z 25. 7. 2018, sp. zn. 33 Cdo 2178/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 39. 
  article

  article

 10. K zastavení exekučního řízení pro vady exekučního titulu v oblasti spotřebitelských úvěrů.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 49. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.