Search results

Records found: 42  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003227 xcla^"
 1. Společnost s ručením omezeným. Převod podílu. Valná hromada. Rozdělení zisku. Dobré mravy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 494-499. 
  article

  article

 2. Rozhodčí doložka jako součást společenské smlouvy.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 1, s. 3-16. 
  article

  article

 3. Pravidlo tří let a vypořádání obchodního podílu v řízení o vypořádání SJM : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3192/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 43-47. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: Rozhodování společníků valné hromady per rollam : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2966/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 7, s. 263-264. 
  article

  article

 5. Společnost s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 10, s. 1963-1971. 
  article

  article

 6. Opatrovník (opatrovnictví) právnické osoby (o. z.), společnost s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 5, s. 816-821. 
  article

  article

 7. Společnost s ručením omezeným. Opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 2, s. 136-140. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Přezkoumání odvolání jednatelky ve sporu o odstupné dle smlouvy o výkonu funkce : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 30. 11. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4499/2015.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 11, s. 414-415. 
  article

  article

 9. Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím valné hromady.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 7 (2015), č. 5, s. 134-142. 
  article

  article

 10. Převod majetku ze s. r. o. na jinou společnost : rozsudek NS z 28. 7. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3301/2012 (SJ 7/2015).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 5, s. 189. 
  article

  article