Search results

Records found: 170  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003186 amg^"
 1. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) : komentář / Daniela Zemanová.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xviii, 250 stran . ISBN 978-80-7400-888-7   Signatura M 9126
  JU
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

  book

 2. Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech : případová studie rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu / Kristina Blažková.    Praha : Leges, 2022 . 165 stran . ISBN 978-80-7502-546-3   Signatura M 9127
  JU
  Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

  book

 3. Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR / Alžbeta Nemeškalová Rosinová.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 240 stran . ISBN 978-80-7400-845-0   Signatura M 8982
  JU
  Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR

  book

 4. Trestní právo procesní : podle stavu k 1. 1. 2022 / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 942 stran . ISBN 978-80-7502-550-0   Signatura M 9047
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 5. Judicial law-making and judicial interpretation in Central European countries : how can courts strengthen or weaken the unity of law? / Pavel Ondřejek (ed.).    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xiv, 213 stran . ISBN 978-80-7676-183-4   Signatura M 9050
  JU
  Judicial law-making and judicial interpretation in Central European countries

  book

 6. Ustawa o trybunale stanu : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof Grajewski, Sławomir Steinborn ; [autorzy] Maciej Fingas, Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Sławomir Steinborn, Anna Wolska-Bagińska..    Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020 . 439 stran . ISBN 978-83-8187-383-3   Signatura Z 4292
  JU
  Ustawa o trybunale stanu

  book

 7. Lidská práva v praxi obecných soudů / Jan Kratochvíl.    Praha : Leges, 2020 . 142 stran . ISBN 978-80-7502-441-1   Signatura M 8680
  JU
  Lidská práva v praxi obecných soudů

  book

 8. Průvodce světem práva : trestní právo / Markéta Brunová ; ilustroval Zdeněk Hofman.    Praha : Eduko, 2020 . Strany 427-594 . ISBN 978-80-88057-68-0   Signatura M 8727
  PV
  Průvodce světem práva

  book

 9. Ústavní právo a státověda. 2. díl, Ústavní právo České republiky / Václav Pavlíček a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1160 stran . ISBN 978-80-7502-468-8   Signatura M 8768/2
  UC
  Ústavní právo a státověda

  book

 10. Les 3 Cours régionales des droits de l’homme : in context: la justice qui n'allait pas de soi / Laurence Burgorgue-Larsen.    Paris : Pedone A., 2020 . 588 stran . ISBN 978-2-233-00955-5   Signatura Z 4558
  JU
  Les 3 Cours régionales des droits de l’homme

  book