Search results

Records found: 168  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003168 amg^"
 1. Trestní právo procesní / Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2024 . 877 stran . ISBN 978-80-7676-898-7   Signatura M 9323
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 2. Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury / Daniela Šustrová.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xv, 145 stran . ISBN 978-80-7400-934-1   Signatura M 9228
  PZ
  Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

  book

 3. Rozhodnutí ve věcech trestních : se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů / Jiří Jelínek, Jiří Říha.    Praha : Leges, 2023  Praha : Leges, 2023 . 624 stran . ISBN 978-80-7502-670-5   Signatura M 9233
  TP
  Rozhodnutí ve věcech trestních

  book

 4. Nutná obrana v právní praxi / Tomáš Gawron.    Brno : Václav Klemm, 2023 . ISBN 978-80-87713-23-5   Signatura M 9278
  TP
  Nutná obrana v právní praxi

  book

 5. Judicial decision-making : integrating empirical and theoretical perspectives / Piotr Bystranowski, Bartozs Janik, Maciej Próchnicki (editors).    Cham : Springer Verlag, 2023 . viii, 204 stran . ISBN 978-3-031-11743-5   Signatura Z 4688
  PV
  Judicial decision-making

  book

 6. Střet hodnot : funkcionální analýza konstruktů rovnosti, svobody, spravedlnosti a důstojnosti v ústavněprávní argumentaci / Filip Horák.    Praha : Leges, 2022 . 216 stran . ISBN 978-80-7502-628-6   Signatura M 9123
  UP
  Střet hodnot

  book

 7. Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech : případová studie rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu / Kristina Blažková.    Praha : Leges, 2022 . 165 stran . ISBN 978-80-7502-546-3   Signatura M 9127
  JU
  Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

  book

 8. Třetí Ústavní soud / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.).    Praha : Leges, 2022 . 174 stran . ISBN 978-80-7502-638-5   Signatura M 9142
  UC
  Třetí Ústavní soud

  book

 9. Vojna a mír / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.).    Praha : Leges, 2022 . 122 stran . ISBN 978-80-7502-654-5   Signatura M 9166
  UP
  Vojna a mír

  book

 10. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Michal Králík a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . xxvi, 1102 stran . ISBN 978-80-7502-392-6   Signatura M 8865
  PV
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.