Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003112 xcla^"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za osobní poskytování péče osobě stižené plnou či částečnou nesoběstačností : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 11. 2021, sp. zn. 31 Cdo 1904/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 149-151. 
  article

  article

 2. Die einrichtungsbezogene Impflicht – eine Bilanz nach sechs Monaten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 39, 2022, s. 2798-2803. 
  article

  article

 3. La lutte contre la discrimination fondée sur la précarité socio-économique: un instrument dans la lutte contre la pauvreté.   -- In:  Journal européen des droits de l'homme = European journal of human rights -- ISSN 2294-9313. -- 2022, no. 3, s. 223-255. 
  article

  article

 4. Význam participačních práv dítěte při poskytování sociálních služeb rodinám.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 24-28. 
  article

  article

 5. Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb v ČR.   -- In:  Fórum sociální politiky -- ISSN 1802-5854. -- Roč. 14, (2020), č. 2, s. 4-9. 
  article

  article

 6. Corona-Fälle aus der Rechtsschutzpraxis.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 38, s. 2758-2761. 
  article

  article

 7. Die Corona-Prämie – Sonderleistung für das Personal in Pflegeeinrichtungen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 27, s. 1911-1918. 
  article

  article

 8. Náhrada škody. Náklady na péči o poškozeného : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3094/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 4, s. 231-235. 
  article

  article

 9. K povinnosti kraje zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče : nález pléna Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. xxxvii. 
  article

  article

 10. ÚS: Kraje nesmí zdravotně postižené "nechat na holičkách".   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 3, s. 20. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.