Search results

Records found: 131  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003019 xcla^"
 1. Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 106, (2023), č. 4, s. 321-332. 
  article

  article

 2. Prehliadka advokátskej kancelárie.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 75, (2023), č. 6-7, s. 759-777. 
  article

  article

 3. Právna versus skutková otázka v kontexte zisťovania obsahu právneho úkonu a rozhodovacej činnosti súdov.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 75, (2023), č. 11, s. 1291-1308. 
  article

  article

 4. Besitz von pornografischem Material in Gefängnis : Chocholáč gg die Slowakei (7.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 336-338. 
  article

  article

 5. Prevzatie veci bez právneho dôvodu - vzťah medzi reštitučným nárokom a všeobecnými prostriedkami ochrany (česká a slovenská cesta).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 181-184. 
  article

  article

 6. Posudzovanie žalobného návrhu súdom v sporovom konaní.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 80-82. 
  article

  article

 7. (Ne)ústavné ústavné zvyklosti.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 6, s. 451-465. 
  article

  article

 8. Povolebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky = Electoral stalemate and constitutional mechanisms for its solution. Example of the Slovak republic.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 139-156. 
  article

  article

 9. Rímskoprávne princípy v súčasnom civilnom procese.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 103, (2020), č. 1, s. 42-52. 
  article

  article

 10. Princíp zmluvnosti v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736x. -- 2020, č. 1, s. 21-30. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.