Search results

Records found: 845  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002897 xcla^"
 1. Rozhodování ústavního soudu v kontextu vývoje parlamentarismu v ČR.   -- In:  Politologická revue -- ISSN 1211-0353. -- Roč.18, (2012), č.1, s.33-51. 
  article

  article

 2. Odstraňovací nárok ve věcech nekalé soutěže – jak teoreticky správně a přitom prakticky účelně formulovat žalobní petit.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2011), č.21, s.757-766. 
  article

  article

 3. Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2011), č.21, s.772-779. 
  article

  article

 4. Přístup k Ústavnímu soudu z pohledu štrasburské judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2011), č.21, s.782-788. 
  article

  article

 5. Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 30 Cdo 4831/2010 : datum rozhodnutí 30. srpna 2011.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 20, (2011), č.7-8, s.78-79. 
  article

  article

 6. Zápis z jednání Kolegia předsedů krajských soudů konaného dne 18.října 2011 v Plzni.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.13, (2011), č. 12, s. 5-8. 
  article

  article

 7. K otázce neodstranitelnosti čl. 9 odst. 2 Ústavy.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 5, (2010), č.1, s.64-71. 
  article

  article

 8. Vedlejší účinky konstitucionalizace právního řádu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 5, (2010), č.1, s.107-115. 
  article

  article

 9. Pravomoc rozhodců pro rozhodování majetkových sporů. Některé problematické okruhy rozhodčího řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 5, (2010), č.1, s.141-146. 
  article

  article

 10. Povedla se transpozice elektronické (virtuální) účasti akcionáře na valné hromadě?.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 5, (2010), č.2, s.83-92. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.