Search results

Records found: 104  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002795 xcla^"
 1. Die Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 38, s. 2753-2757. 
  article

  article

 2. Odpovědnost státu za škodu, zadostiučinění (satisfakce), promlčení, řízení před soudem, správní řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1273/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 293-304. 
  article

  article

 3. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 33-37. 
  article

  article

 4. Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem, stavební řízení: časové omezení zkušebního provozu : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2015, čj. 2 As 37/2015-46.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 1, s. 44-54. 
  article

  article

 5. Řízení před soudem: povaha úkonu správního orgánu, správní řízení: účinnost veřejnoprávní smlouvy : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, čj. 7 As 100/2014-52.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 107-114. 
  article

  article

 6. Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zajištění (zadržení) zboží : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2013, čj. 9 As 27/2013-52.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč.12, (2014), č.4, s. 323-327. 
  article

  article

 7. Řízení před soudem: odročení jednání : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8.11.2013, čj. 4 Ads 82/2013-54.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč.12, (2014), č.4, s. s. 327-332. 
  article

  article

 8. Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení : podle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.9.2013, čj. 22 A 66/2013-24.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč.12, (2014), č.4, s. 333-336. 
  article

  article

 9. Řízení před soudem: žalobní legitimace. Cenné papíry: výkup účastnických cenných papírů : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2013, čj. 5 Afs 50/2012-39.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč.12, (2014), č.4, s. 338-344. 
  article

  article

 10. Řízení před soudem: žaloba na ochranu před nezákonným zásahem; určení žalovaného; subjektivní lhůta : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.2.2014, č.j. 9 Aps 15/2013-59.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč.12, (2014), č. 6, s. 533-539. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.