Search results

Records found: 50  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002722 xcla^"
 1. Judicial discretion and the declaration of incompatibility : constitutional considerations in controversial cases.   -- In:  Public law -- ISSN 0033-3565. -- 2021, no. 2, s. 311-333. 
  article

  article

 2. Die Zulässigkeit individueller Stellungnahmen von Regierungsmitgliedern : Zwischen Meinungsfreiheit und (un)verfälschter Willensbildung.   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 122, (2021), Heft 5, s. 247-262. 
  article

  article

 3. Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 195-209. 
  article

  article

 4. Retrospektiva v soudní praxi.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 3, s. 18-22. 
  article

  article

 5. Soudcovský minimalismus jako styl soudcovského rozhodování.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 110-113. 
  article

  article

 6. Judging as Crime: A Transatlantic Perspective on Criminalizing Excesses of Judicial Discretion.   -- In:  The American journal of comparative law -- ISSN 0002-919X. -- Vol. 69, (2021), no. 3, s. 574-614. 
  article

  article

 7. Brexit – Auswirkungen auf Richter, Generalanwältin und Zuständigkeiten : EGMR – 31. 01. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 1-6, s. 153. 
  article

  article

 8. Psychologické aspekty rozhodování soudů se zaměřením na hodnocení důkazu znaleckým posudkem = Psychological aspects of judicial decision-making with particular focus on the evidence of expert opinion.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 121-138. 
  article

  article

 9. Determinants of judicial decision-making : the state of the art and the Czech perspective.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 10, (2020), no. 2, s. 106-129. 
  article

  article

 10. Oprávnění správních orgánů rozhodovat ve věcech pokojného stavu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2019, č. j. 9 As 159/2018-60.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 55-58. 
  article

  article