Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002716 xcla^"
 1. Judikatura v exekučních věcech : usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1418/2022 ze dne 7. 6. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 55. 
  article

  article

 2. Human Dignity in Legal Argumentation : A Functional Perspective.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 18, (2022), no. 2, s. 237-263. 
  article

  article

 3. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 25-28. 
  article

  article

 4. Judicial discretion and the declaration of incompatibility : constitutional considerations in controversial cases.   -- In:  Public law -- ISSN 0033-3565. -- 2021, no. 2, s. 311-333. 
  article

  article

 5. Porušení práv rodiče a nezletilého neupravením jejich vzájemného styku soudem : nález ÚS z 22. 12. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2611/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 6. Umění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11. 
  article

  article

 7. K právu účastníka řízení vyjádřit se ke změněnému názoru odvolacího soudu o nákladech řízení : nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 998/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 58-60. 
  article

  article

 8. BVerwG: Entscheidungsüberblick 2019 .   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 11, s. 746-755. 
  article

  article

 9. Znamená "veřejné vyhlášení rozsudku" vždy jeho "ústní vyhlášení"?.   -- In:  Právo jako multidimenzionální fenomén -- s. 379-390 -- M 8673. 
  article

  article

 10. „This case is about you and your future“ : towards judgments for children.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 83 (2020), no. 5, s. 1030-1058. 
  article

  article