Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002461 amg^"
 1. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie / Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 389 stran . ISBN 978-80-7598-123-3   Signatura M 8321
  MS
  Mezinárodní právo soukromé Evropské unie

  book

 2. Státní imunita na prahu 21. století : soumrak, nebo renesance? / Jaroslav Kudrna.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xx, 223 stran . ISBN 978-80-7598-228-5   Signatura M 8336
  MV
  Státní imunita na prahu 21. století

  book

 3. Repetitórium civilného procesného práva / Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík.    Bratislava : Iuris Libri, 2017 . 231 stran . ISBN 978-80-89635-31-3   Signatura Z 3780
  OP
  Repetitórium civilného procesného práva

  book

 4. Sporové konanie pre každého : keď sa už súdu nedá vyhnúť / Marek Benedik.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 311 stran . ISBN 978-80-8168-632-0   Signatura Z 3836
  OP
  Sporové konanie pre každého

  book

 5. Vybrané kapitoly z evropského obchodního práva / Nicole Grmelová.    Praha : Oeconomica, 2016 . 149 stran . ISBN 978-80-2452-118-3   Signatura M 7517
  HP
  Vybrané kapitoly z evropského obchodního práva

  book

 6. Pracovněprávní spory / Miroslav Hromada.    Praha : C.H. Beck, 2015 . ISBN 978-80-7400-581-7   Signatura M 7226
  PP
  Pracovněprávní spory

  book

 7. Soudní řád správní : komentář / Lukáš Potěšil ... [et al.].    Praha : Leges, 2014 . 1040 s. . ISBN 978-80-7502-024-6   Signatura M 6848
  SD-PoSo
  Soudní řád správní

  book

 8. Soudní řád správní : komentář / Luboš Jemelka ... [et al.].    Praha : C.H. Beck, 2013 . xx, 1142 s. . ISBN 978-80-7400-498-8   Signatura M 6576
  SD-JeSo
  Soudní řád správní

  book

 9. Příslušnost soudu v souvislostech Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (Brusel I) / Ilja Padalík.    Ostrava : KEY Publishing, 2012 . 67 s. . ISBN 978-80-7418-136-8 (Key Publishing)   Signatura M 6049
  EP-PaPř
  Příslušnost soudu v souvislostech Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (Brusel I)

  book

 10. Praktikum civilního procesu / Klára Hamuľáková, Jana Křiváčková a Renáta Šínová.    Praha : Leges, 2012 . 248 s. . ISBN 978-80-87576-23-6   Signatura M 6202
  OP-HaPr
  Praktikum civilního procesu

  book