Search results

Records found: 47  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002387 xcla^"
 1. Právní odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky spáchané neznámým řidičem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 20, s. 687-696. 
  article

  article

 2. Ústavní soud nezrušil zákaz provozu vozítek segway.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 53. 
  article

  article

 3. Jsou cyklostezky povinné?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 133-140. 
  article

  article

 4. Nejvyšší správní soud: Nedodržení bezpečnostní vzdálenosti v optice principu omezené důvěry : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 29. 6. 2022, č. j. 10 As 173/2021-27.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 559-563. 
  article

  article

 5. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  article

  article

 6. Pojištění odpovědnosti za škodu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 475/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1474-1482. 
  article

  article

 7. Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 11, (2020), č. 21, s. 129-152. 
  article

  article

 8. ÚS k zákazu billboardů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 6. 
  article

  article

 9. Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 19, s. 29. 
  article

  article

 10. Ústavnost právní úpravy týkající se billboardů u dálnic a silnic I. třídy : nález ÚS z 12. 2. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 21/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 115-116. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.