Search results

Records found: 193  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002307 xcla^"
 1. Ochrona danych osobowych pracowników w orzecznictwie Trybunału.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 1, s. 46-65. 
  article

  article

 2. Anspruch des adoptierten Kindes gegen leibliche Mutter auf Auskunft über Vater : BGH 19.01.22 – XII ZB 183/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1088-1093. 
  article

  article

 3. Maβnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 im Gefängnis Fenech gg Malta (1. 3. 2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 2, s. 93-99. 
  article

  article

 4. Není odposlech jako odposlech.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 20-32. 
  article

  article

 5. Jivan v Romania (app. No. 62250/19) : Persons with disabilities and the right to private life.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 27 (2022), Iss. 3, s. 320-323. 
  article

  article

 6. Besitz von pornografischem Material in Gefängnis : Chocholáč gg die Slowakei (7.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 336-338. 
  article

  article

 7. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  article

  article

 8. Ohledání místa činu v kontradikci s právem na ochranu soukromí.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 160-167. 
  article

  article

 9. K náležitosti výzvy k prokázání totožnosti podle § 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii : nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1022/21 ze dne 11. 10. 2021.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. lxxxii-lxxxix. 
  article

  article

 10. Durchsuchungen der Wohnungen und Kanzleien von Rechtsanwälten : EGMR 04.02.20 – 29786/15.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 15, s. 1077-1080. 
  article

  article