Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002297 xcla^"
 1. Teilweise Verfassungswidrigkeit des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes : BVerfG 26.04.22 – 1 BvR 1619/17.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 22, 2022 s. 1583-1618. 
  article

  article

 2. Povaha rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 42-45. 
  article

  article

 3. Das Zitieren aus Anwaltsschriftsätzen durch die Presse als Verfassungsproblem.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 27, s. 1911-1916. 
  article

  article

 4. Učebnicový příklad střetu svobody slova a ochrany osobnosti.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 7-8, s. 30-33. 
  article

  article

 5. Vergleich von Abtreibungen mit dem Holocaust : Annen gg. Deutschland (Nr. 5) (20.9.2018).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 27, (2018), Heft 5, s. 455-457. 
  article

  article

 6. Otázka relevance míry podílu na vzniklé újmě z hlediska právní odpovědnosti z titulu porušení práva na ochranu osobnosti v medicínskoprávních sporech : nález ÚS z 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 3, s. 81. 
  article

  article

 7. Osoby dotčené v právu na ochranu osobnosti v důsledku zdravotního postižení osoby jim blízké : rozsudek NS z 27. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5158/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 9, s. 287-288. 
  article

  article

 8. VwGH Ra 2016/03/0066, Erkenntnis vom 18.10.2016 : Bezeichnung eines bekannten österreichischen Politikers als homosexuell in einer Fernsehserie.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 25, (2016), Nr. 6, s. 578-581. 
  article

  article

 9. Případ Erdogan a meze přijatelné kritiky veřejně činných osob.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 7-8, s. 24-31. 
  article

  article

 10. Odpovědnost vydavatele za uveřejnění převzatých tvrzení : nález ÚS z 14. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 2296/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 249-251. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.