Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002272 amg^"
 1. General principles of law and international due process : principles and norms applicable in transnational disputes / Charles T. Kotuby and Luke A. Sobota ; Stephen M. Schwebel.    New York : Oxford University Press, 2017 . xviii, 281 stran . ISBN 978-0-19-064270-9   Signatura Z 4049
  MV
  General principles of law and international due process

  book

 2. Pojmové znaky civilního procesu / Radka Zahradníková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 279 stran . ISBN 978-80-7380-538-8   Signatura M 7808
  OP
  Pojmové znaky civilního procesu

  book

 3. Trestné právo procesné / Dušan Korgo, Veronika Marková a kolektív.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 518 stran . ISBN 978-80-7380-650-7   Signatura M 7789
  TP
  Trestné právo procesné

  book

 4. Daňový proces : judikatura k problémovým situacím, komentář autora, související zákonná ustanovení, výňatky z judikátů se zvýrazněným podstatným textem / Jaroslav Kobík.    Olomouc : ANAG, 2016 . 487 stran . ISBN 978-80-7554-029-4   Signatura M 7559
  FD
  Daňový proces

  book

 5. Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních / Radek Visinger.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . xviii, 436 stran . ISBN 978-80-7478-805-5   Signatura M 7219
  TP
  Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

  book

 6. Praktika z trestního práva procesního a trestního práva hmotného / František Novotný a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015 . 174 stran . ISBN 978-80-7380-572-2   Signatura M 7309
  TP
  Praktika z trestního práva procesního a trestního práva hmotného

  book

 7. Rule of law and mechanisms of its protection : Czech perspective / Lenka Pítrová (ed.) et al..    Passau : Science α New Media, 2015 . xix, 379 stran . ISBN 978-3-9816855-4-1   Signatura Z 3489
  PV
  Rule of law and mechanisms of its protection

  book

 8. Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band IX, Allgemeine Grundrechtslehren / herausgegeben von Josef Isensee und Paul Kirchhof.    Heidelberg : C.F. Müller Verlag, 2011 . xlvi, 1366 stran . ISBN 978-3-8114-9992-8   Signatura Z 4101/9
  TS
  Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland

  book

 9. Principy a zásady v právu - teorie a praxe : sborník příspěvků z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010 / Ondrej Hamul'ák.    Praha : Leges, 2010 . 375 s. . ISBN 978-80-87212-59-2   Signatura M 5479
  PV-Prin
  Principy a zásady v právu - teorie a praxe

  book

 10. Uzasadnianie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej : o legitymizacji władzy sędziowskiej / Marek Smolak.    Kraków : Zakamycze, 2003 . 260 s. . ISBN 83-7333-327-4   Signatura Z 1322
  TS-SmUz
  book

  book