Search results

Records found: 98  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002251 amg^"
 1. Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti / Martin Koloušek.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xi, 162 stran . ISBN 978-80-7676-288-6   Signatura M 9108
  TS
  Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

  book

 2. Sekularizovaný štát : jeho povaha, jeho zdôvodnenie a jeho problémy 21. storočí / Ernst-Wolfgang Böckenförde ; editor Alexander Bröstl ; přeložil Pavel Holländer.    Bratislava : Kalligram, 2022 . 109 stran . ISBN 978-80-8224-004-0   Signatura Z 4602
  FT
  Sekularizovaný štát

  book

 3. Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU : a otázky související / Naděžda Šišková.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 314 stran . ISBN 978-80-7598-623-8   Signatura M 8941
  EP
  Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU

  book

 4. Osudné vynálezy lidstva : obtížná cesta k fragmentárnímu státu a osvícenému právu / Karel Havlíček.    Praha : Academia, 2020 . 623 stran . ISBN 978-80-200-3069-6   Signatura M 8693
  TS
  Osudné vynálezy lidstva

  book

 5. Teorie práva / Petr Osina.    Praha : Leges, 2020 . 238 stran . ISBN 978-80-7502-461-9   Signatura M 8738
  TS
  Teorie práva

  book

 6. Trestní právo a právní stát : sborník příspěvků z konferencí pořádaných Unií obhájců ČR v letech 2017-2018 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds)..    Plzeň : Aleš Čeněk, 2019 . 287 stran . ISBN 978-80-7380-763-4   Signatura M 8435
  TP
  Trestní právo a právní stát

  book

 7. Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády / Jan Kysela.    Praha : Leges, 2019 . 250 stran . ISBN 978-80-7502-399-5   Signatura M 8585
  TS
  Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády

  book

 8. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? / Jan Kysela a kolektiv.    Praha : Leges, 2019 . 247 stran . ISBN 978-80-7502-402-2   Signatura M 8597
  PL
  Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?

  book

 9. Aktuálne otázky teórie práva / kolektív autorov.    Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 . ISBN 978-80-8168-802-7. ISBN 978-80-7160-455-6   Signatura Z 4029
  TS
  Aktuálne otázky teórie práva

  book

 10. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy / Lívia Trellová.    Bratislava : Wolters Kluwer : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 . 228 stran . ISBN 978-80-8168-842-3. ISBN 978-80-7160-460-0   Signatura Z 4100
  SP
  Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.