Search results

Records found: 43  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001800 amg^"
 1. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a vzniklých situací (compliance management system) / Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá.    Praha : Wolters Kluwer, 2024 . xiii, 260 stran . ISBN 978-80-7676-952-6   Signatura M 9328
  TP
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

  book

 2. Trestní zákoník : obecná část. 1. § 1-139 / Pavel Šámal a kolektiv..    Praha : C.H. Beck, 2023 . xxv, 1852 stran . ISBN 978-80-7400-893-1   Signatura M 9197/1
  TP
  Trestní zákoník

  book

 3. Trestní zákoník : zvláštní část. 2. § 140-271 / Pavel Šámal a kolektiv..    Praha : C.H. Beck, 2023 . xv, 1853-3596 stran . ISBN 978-80-7400-893-1   Signatura M 9197/2
  TP
  Trestní zákoník

  book

 4. Trestní zákoník : zvláštní část. 3. § 272-421 / Pavel Šámal a kolektiv..    Praha :, 2023 : C.H. Beck, . xv, 3597-4908 stran . ISBN 978-80-7400-893-1   Signatura M 9197/3
  TP
  Trestní zákoník

  book

 5. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a vzniklých situací (compliance management system) / Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xviii, 251 stran . ISBN 978-80-7552-965-7   Signatura M 8108
  TP
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

  book

 6. Nové přestupkové právo / Helena Prášková.    Praha : Leges, 2017 . 448 stran . ISBN 978-80-7502-221-9   Signatura M 7912
  SD
  Nové přestupkové právo

  book

 7. Trestné právo hmotné : všeobecná časť. 1 / Ivor, J. - Polák, P. - Záhora, J..    Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 . 555 stran . ISBN 978-808168-509-5   Signatura Z 3749
  TP
  Trestné právo hmotné

  book

 8. Efektivita sankcionování mladistvých / Filip Ščerba, Bronislava Coufalová.    Praha : Leges, 2016 . 318 stran . ISBN 978-80-7502-131-1   Signatura M 7478
  TP
  Efektivita sankcionování mladistvých

  book

 9. Násilná sexuální kriminalita : téma pro experty i veřejnost / Šárka Blatníková, Petra Faridová, Petr Zeman.    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014 . 221 s. . ISBN 978-80-7338-143-1   Signatura M 7024
  TK-BlNá
  Násilná sexuální kriminalita

  book

 10. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : s komentářem / Petr Forejt, Petr Habarta, Lenka Trešlová.    Praha : Linde, 2012 . 407 s. . ISBN 978-80-7201-875-8   Signatura M 5986
  TP-FoZá
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.