Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001697 xcla^"
 1. Verfassungswidrige Verurteilung wegen Beleidigung kommunaler Amtsträger : BVerfG 21.03.22 – 1 BvR 2650/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 27, 2022, s. 1931-1934. 
  article

  article

 2. Odmítnutí dovolání z důvodu nesprávného poučení nalézacího soudu : nález ÚS z 27. 4. 2021, sp. zn. I. ÚS 1636/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 237-238. 
  article

  article

 3. Die Zulässigkeit individueller Stellungnahmen von Regierungsmitgliedern : Zwischen Meinungsfreiheit und (un)verfälschter Willensbildung.   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 122, (2021), Heft 5, s. 247-262. 
  article

  article

 4. Ústavní soud neshledal důvody ke zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her : nález pléna Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 41/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxiv-cxviii. 
  article

  article

 5. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 145. 
  article

  article

 6. Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku : nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 67-70. 
  article

  article

 7. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her : nález ÚS z 7. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 41/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 6, s. 197. 
  article

  article

 8. Schmähkritik bei Äuβerung in kommunalpolitischer Auseinandersetzung (Ls.) : BVerfG 19.02.19 – 1 BvR 1954/1.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg 72, (2019), Heft 19, s. 1368. 
  article

  article

 9. Důsledky zamítnutí návrhu územního plánu zastupitelstvem obce : rozsudek KS v Praze z 15. 6. 2018, sp. zn. 43 A 34/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 23-24. 
  article

  article

 10. Čí je chodník u silnice?.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 21, s. 30. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.