Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001664 xcla^"
 1. Úroky z prodlení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 32 Cdo 4725/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 2, s. 116-125. 
  article

  article

 2. Smlouva o dílo : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 31 Cdo 3737/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 5, s. 822-833. 
  article

  article

 3. Koncepce relativní neplatnosti právního jednání.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 23, (2015), č. 3, s. 4-14. 
  article

  article

 4. Běžný obchodní styk ve smyslu § 196a odst. 4 obchodního zákoníku.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 18, (2010), č.3, s. 21-23. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.