Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001534 xcla^"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Nedosažení většiny při rozhodování spoluvlastníků o společené věci, užívané třetí osobou : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 2792/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 15-16, s. 566-568. 
  article

  article

 2. Nájem nebytových prostor : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 945/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 68, (2016), č. 6, s. 886-900. 
  article

  article

 3. Platnost smlouvy o nájmu nekolaudovaných nebytových prostor : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 945/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 368. 
  article

  article

 4. Odepření práva na vyklizení nebytových prostor : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013 (Rc 15/2015, PR 3/2015 s. 108).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 276. 
  article

  article

 5. Dobré mravy. Vyklizení nebytových prostor. Insolvence. Konkurs. Společný zájem věřitelů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 9, s. 691-704. 
  article

  article

 6. Výpověď podnájmu nebytových prostor před uplynutím sjednané doby : rozsudek NS z 19. 3. 2014, sp. zn. 26 Cdo 4319/2013 (SJ 50/2015, C 13894).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 9, s. 324. 
  article

  article

 7. Nájem nebytových prostor; znalecký posudek : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.1.2014, sp.zn. 26 Cdo 3928/2013.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 10, s. 44-46. 
  article

  article

 8. Daň z příjmů: příjmy z pronájmu nebytových prostor; daňové dopady absolutně neplatné smlouvy : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.3.2011, čj. 9 Afs 81/2010-180.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 9, (2011), č.11, s.970-976. 
  article

  article

 9. Niektoré problémové aspekty poslednej novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.   -- In:  Justičná revue -- Roč. 63 (2011), č. 4, s. 563-583. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.