Search results

Records found: 253  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001502 xcla^"
 1. Die Entwicklung des Gerichtskostenrechts.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 7, 2023, s. 410-415. 
  article

  article

 2. Nevypořádání se s argumentací o zdravotním stavu při rozhodování o nákladech řízení : nález ÚS z 2. 11. 2022, sp. zn. III. ÚS 313/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 1, s. 10. 
  article

  article

 3. Náklady exekučního řízení o zřízení exekutorského zástavního práva : nález sp. zn. IV. ÚS 1327/22 ze dne 1. 11. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 4. Zajištění nároku na náklady nalézacího řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 2, s. 2-6. 
  article

  article

 5. Náklady exekučního řízení o zřízení exekutorského zástavního práva : nález ÚS z 1. 11. 2022, sp. zn. IV. ÚS 1327/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 6. Náklady exekučního řízení a systematika záloh na náklady řízení.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 32, (2023), č. 4, s. 13-29. 
  article

  article

 7. Přepjatý formalismus při výkladu podmínek pro přiznání náhrady újmy podle zákona č. 82/1998 Sb. : nález sp. zn. III. ÚS 847/23 ze dne 22. 5. 2023.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 4, s. 34. 
  article

  article

 8. Posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první OSŘ při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu : nález ÚS z 5. 10. 2021, sp. zn. I. ÚS 2174/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 9. Náklady řízení při vypořádání spoluvlastnictví : nález ÚS z 30. 9. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2081/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 10. Určení rozhodující příčiny nedoložení platné plné moci zástupcem účastníka řízení : nález ÚS z 19. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 1109/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.