Search results

 1. Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014–2020 / Monika Forejtová, Pavla Buriánová, Vladislav Vnenk a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . x, 167 stran . ISBN 978-80-7676-145-2   Signatura M 8940
  OP
  Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014–2020

  book

 2. Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni / Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxii, 253 stran . ISBN 978-80-7598-037-3   Signatura M 8190
  MV
  Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

  book

 3. Meze základních práv v České republice / Martin Madej.    Praha : Leges, 2018 . 240 stran . ISBN 978-80-7502-294-3   Signatura M 8207
  UP
  Meze základních práv v České republice

  book

 4. Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech / Pavel Klíma, Jana Odehnalová (eds.).    Praha : Wolters Kluwer : Metropolitan University Prague Press, 2018 . x, 148 stran . ISBN 978-80-7598-141-7. ISBN 978-80-87956-86-1   Signatura M 8361
  UP
  Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

  book

 5. Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu / Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel ; Jan Kysela.    Praha : Leges, 2017 . 128 stran . ISBN 978-80-7502-270-7   Signatura M 8086
  UP
  Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

  book

 6. Aktuální otázky rozhodčího řízení : procesní standardy použitelné v rozhodčím řízení a jejich aplikace / Alexander J. Bělohlávek, Daniela Kovářová.    Praha : Havlíček Brain Team, 2016 . ISBN 978-80-87109-61-8   Signatura M 7611
  OP
  Aktuální otázky rozhodčího řízení

  book

 7. Ústavní právo / Karel Klíma.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016 . 810 stran . ISBN 978-80-7380-606-4   Signatura M 7753
  UC
  Ústavní právo

  book

 8. Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu / Jana Odehnalová a kolektiv.    345 stran  Praha : Metropolitan University Prague Press, 2016 . ISBN 978-80-87956-45-8   Signatura M 7807
  UP
  Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu

  book

 9. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov / Jozef Vozár a kolektív.    Bratislava : Veda, 2015 . 224 stran . ISBN 978-80-224-1470-8   Signatura Z 3491
  UO
  Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov

  book

 10. Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka / Pavel Vrcha.    Praha : Leges, 2015 . 202 stran . ISBN 978-80-87576-91-5   Signatura M 7173
  PZ
  Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

  book