Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000898 xcla^"
 1. Návrh na zrušení § 108 odst. 1 InsZ - záloha na náklady řízení : nález ÚS z 28. 6. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 104/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 282-283. 
  article

  article

 2. Reorganizace, účetnictví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sen. zn. 29 NSČR 100/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 4, s. 661-672. 
  article

  article

 3. Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 29-35. 
  article

  article

 4. Ústavní soud: pojem zanedbatelné zmenšení majetku je vždy individuální.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 7-8, s. 53. 
  article

  article

 5. Oddlužení, přechodná (intertemporální) ustanovení, zpětná účinnost právních předpisů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2020, sen. zn. 29 NSČR 170/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1555-1562. 
  article

  article

 6. Insolvenční řízení. Konkurs. Zpeněžování : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 29 ICdo 136/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 650-655. 
  article

  article

 7. Ústavně konformní výklad § 111 InsZ (zanedbatelnost zmenšení majetku dlužníka) : nález ÚS z 1. 6. 2020, sp. zn. I. ÚS 1575/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 281. 
  article

  article

 8. Feststellung der Zahlungsunfähigkeit : wenn Strafrecht und Insolvenzrecht aufeinandertreffen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg 72, (2019), Heft 21, s. 1486-1491. 
  article

  article

 9. Přinese nulové oddlužení kolaps systému?.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 22, (2018), č. 7-8, s. 2-3. 
  article

  article

 10. Přehled změn předjímaných tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 4, s. 39-44. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.