Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000833 xcla^"
 1. Dluhová brzda veřejných rozpočtů aneb hospodaření územních samosprávných celků : nález pléna Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 6/17 (99/2018 Sb.).   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. xxxiii-xxxvi. 
  article

  article

 2. Reflexe zprošťujících rozsudků ve věcech trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 6, s. 22-31. 
  article

  article

 3. Zum Befugnismissbrauch (§ 153 StGB) in Rahmen der Öffentlichen Finanzwirtschaft.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2018, Heft 4, s. 154-163. 
  article

  article

 4. ÚS odmítl zásah do dluhové brzdy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 12. 
  article

  article

 5. Právní úprava "dluhové brzdy" a "dluhového stropu" při hospodaření územních samosprávných celků : nález ÚS z 20. 2. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 6/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 5, s. 153-154. 
  article

  article

 6. Ústavnost "protikuřáckého zákona" : nález ÚS z 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 5, s. 153-154. 
  article

  article

 7. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207. 
  article

  article

 8. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207. 
  article

  article

 9. Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku : podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 20. 7. 2016, čj. 52 A 32/2016-126.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 12, s. 1153-1156. 
  article

  article

 10. Máme tu několik šanonů různých udání.   -- In:  Ekonom -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 59, (2015), č. 15, s. 14-19. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.