Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000528 xcla^"
 1. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 2000/18 : datum rozhodnutí: 2. dubna 2019.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 54-55. 
  article

  article

 2. Vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele : nález ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2000/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 3. Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání a odůvodnění rozhodnutí soudu : rozsudek NS z 30. 1. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1990/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 197-198. 
  article

  article

 4. K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 401-402. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Splnění podmínek mimořádného vydržení, jako skutečnost významná při posuzování oprávněné držby podle občanského zákoníku 1964 : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 5. 2018, sp. zn. 22 Cdo 1646/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 19, s. 681-682. 
  article

  article

 6. Konkurence žaloby pro rušenou držbu a žaloby na ochranu rušeného práva : rozhodnutí NS Československé republiky z 30. 5. 1922, sp. zn. Rv I 570/22 (Vážný 1700).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 397-399. 
  article

  article

 7. Držba. Plody věci : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4694/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 11, s. 817-824. 
  article

  article

 8. K otázce počátku běhu vydržecí doby podle § 134 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník : nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 875/14.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 7-8, s. 53-55. 
  article

  article

 9. Posouzení podmínek nabytí vlastnického práva vydržením věci podle ObčZ 1964 : nález ÚS z 5. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 875/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 6, s. 200. 
  article

  article

 10. (Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč. 3, (2015), č. 1, s. 5-13. 
  article

  article