Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000512 amg^"
 1. Dovolání v trestním řízení / Kristýna Machyánová.    Praha : Leges, 2024 . 224 stran . ISBN 978-80-7502-725-2   Signatura M 9316
  TP
  Dovolání v trestním řízení

  book

 2. Trestní právo procesní / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2023 . 956 stran . ISBN 978-80-7502-687-3   Signatura M 9256
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 3. Praktický úvod do civilního řízení sporného / Jiří Remeš.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xv, 448 stran . ISBN 978-80-7400-871-9   Signatura M 9095
  OP
  Praktický úvod do civilního řízení sporného

  book

 4. Trestní právo procesní : podle stavu k 1. 1. 2022 / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 942 stran . ISBN 978-80-7502-550-0   Signatura M 9047
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 5. Najvyššie súdy v meniacej sa dobe : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie organizovanej Najvyšším súdom Českej republiky a Najvyšším súdom Slovenskej republiky v dňoch 5. - 7. novembra 2018 pri príležitosti 100. výročia zriadenia Najvyššieho súdu Československej republiky.    Bratislava : Veda, 2020 . 260 stran . ISBN 978-80-224-1838-6   Signatura M 9040
  JU
  Najvyššie súdy v meniacej sa dobe

  book

 6. Opravné prostředky : civilní proces z pohledu účastníka / Karel Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxi, 518 stran . ISBN 978-80-7400-774-3   Signatura M 8592
  OP
  Opravné prostředky

  book

 7. Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu / Antonín Stanislav.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xi, 111 stran . ISBN 978-80-7598-860-7   Signatura M 8742
  PV
  Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu

  book

 8. Dovolání / Karel Svoboda, Klára Trněná.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xvi, 156 stran . ISBN 978-80-7400-685-2   Signatura M 8044
  OP
  Dovolání

  book

 9. Trestní právo procesní : podle stavu k 1. 3. 2018 / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . 863 stran . ISBN 978-80-7502-278-3   Signatura M 8159
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 10. Trestní právo procesní : podle stavu k 1. 10. 2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 264/2016 Sb. / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2016 . 846 stran . ISBN 978-80-7502-160-1   Signatura M 7638
  TP
  Trestní právo procesní

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.