Search results

Records found: 193  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000486 xcla^"
 1. Důvody odvolacího soudu ke změně senátu nalézacího soudu podle § 262 TrŘ; zavinění pachatele a trestní právo jako prostředek ultima ratio : nález ÚS z 26. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 541/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 116-117. 
  article

  article

 2. Hodnocení důkazů a dokazování odvolacím soudem v trestním řízení : nález ÚS z 22. 2. 2022, sp. zn. I. ÚS 1365/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 117-118. 
  article

  article

 3. Pachové stopy jako důkaz v trestním řízení : nález ÚS z 15. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2773/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 118-119. 
  article

  article

 4. Důkazní standard v řízení o zabrání části majetku podle § 102a TrZ : nález ÚS z 28. 1. 2022, sp. zn. II. ÚS 1026/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 119. 
  article

  article

 5. Návrh na provedení důkazního prostředku jako zneužití procesního práva : usnesení NS ze 3. 8. 2021, sp. zn. 20 Cdo 1874/2021.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 51-52. 
  article

  article

 6. Přikázání věci jinému senátu : nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2022, sp. zn. I. ÚS 2085/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 47-48. 
  article

  article

 7. K metodě pachové identifikace : nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2773/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 50-51. 
  article

  article

 8. Dokazování v řízení o náhradě škody za zpožděný let : nález ÚS ze 7. 2. 2022, sp. zn. II. ÚS 2226/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 122. 
  article

  article

 9. V odvolacím insolvenčním řízení jsou jistá nova přípustná : nález ÚS z 15. 2. 2022, sp. zn. III. ÚS 3190/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 123. 
  article

  article

 10. Získávání důkazů ze sociálních sítí.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 11, s. 409-411. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.