Search results

Records found: 62  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000414 xcla^"
 1. Poučovací povinnost soudu ve vztahu k nepominutelným dědicům a hmotněprávní námitky účastníků v řízení o pozůstalosti.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 3-9. 
  article

  article

 2. Úvahy nad některými dědickými nároky pozůstalého manžela a registrovaného partnera podle ObčZ v kontextu zahraničních úprav umožňujících uzavírání stejnopohlavních manželství nebo partnerství mezi osobami různého pohlaví.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 10-15. 
  article

  article

 3. Testamentsvollstreckung und postmortale Vollmacht.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 47, 2022, s. 3392-3394. 
  article

  article

 4. Nezletilí a řízení o pozůstalosti.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 16-22. 
  article

  article

 5. Listina o vydědění vs. prohlášení o vydědění a jejich právní důsledky pro potomky vyděděného.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 7-9. 
  article

  article

 6. Jednání povahy úmyslného trestného činu jako důvod dědické nehodnosti.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 6, s. 27-32. 
  article

  article

 7. K neodůvodněnému zkrácení odměny advokáta v řízení o určení dědického práva.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 11, s. 59-62. 
  article

  article

 8. Kolik činí povinný díl nezletilého potomka příbuzného se zůstavitelem ve druhém a vyšším stupni?.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 7-12. 
  article

  article

 9. Výše odměny správce pozůstalosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 1437/19.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 20-22. 
  article

  article

 10. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Přiměřená délka řízení. Likvidace dědictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 30 Cdo 4962/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 71-79. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.