Search results

Records found: 40  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000414 amg^"
 1. Dědické právo v praxi / Jiří Svoboda, Ondřej Klička.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xxxi, 446 stran . ISBN 978-80-7400-913-6   Signatura M 9193
  OP
  Dědické právo v praxi

  book

 2. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2022 . xv, 949 stran . ISBN 978-80-7502-601-9   Signatura M 9111
  OP
  Dědické právo

  book

 3. Občanský zákoník : praktický komentář, II. / Milan Kindl, Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 937 stran . ISBN 978-80-7380-742-9   Signatura M 8357/2
  OP
  Občanský zákoník

  book

 4. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2019 . xiii, 882 stran . ISBN 978-80-7502-345-2   Signatura M 8463
  OP
  Dědické právo

  book

 5. Občanské právo hmotné 4. díl čtvrtý, dědické právo / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 196 stran . ISBN 978-80-7478-939-7   Signatura M 6532/4
  OP
  Občanské právo hmotné 4

  book

 6. Soustava občanského práva. svazek II., 3. Právo obligační, 4. Právo rodinné, 5. Právo dědické, Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . přerušované stránkování . ISBN 978-80-7598-562-0   Signatura M 8547/2
  OP
  Soustava občanského práva

  book

 7. Základy soukromého práva. IX, Dědické právo / Ivan Chalupa, David Reiterman, Martin Muzikář.    Praha : C.H. Beck, 2018 . xiii, 166 stran . ISBN 978-80-7400-684-5   Signatura M 6940/9
  OP
  Základy soukromého práva

  book

 8. Úvod do studia občanského práva / Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 405 stran . ISBN 978-80-7552-703-5   Signatura M 8117
  OP
  Úvod do studia občanského práva

  book

 9. Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry / Magdalena Pfeiffer.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xii, 215 stran . ISBN 978-80-7552-798-1   Signatura M 8016
  OP
  Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

  book

 10. Úvod do soukromého práva, zvláštní část / Kateřina Ronovská, Eva Dobrovolná, Petr Lavický.    Brno : Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017 . 126 stran . ISBN 978-80-88248-01-9   Signatura M 8088/2
  OP
  Úvod do soukromého práva,

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.