Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000318 xcla^"
 1. Nahrazení souhlasu České advokátní komory podle § 85b TrŘ; soulad zvukového záznamu jednání s protokolem o jednání : nález ÚS z 9. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 348/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 184. 
  article

  article

 2. Jednání advokáta snižující důstojnost advokátního stavu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2018, č. j. 6 As 120/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 6, s. 54-57. 
  article

  article

 3. Odškodnění za pochybení v rámci kárných řízení proti advokátům : nález ÚS z 28. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3638/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 4. Z jednání představenstva ČAK.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 5, s. 68. 
  article

  article

 5. K soudní ochraně při rozhodování o žalobě žadatele o zápis do seznamu advokátních koncipientů : usnesení zvláštního senátu NSS zřízeného podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 1. 8. 2017, č. j. Konf 28/2014-55.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 11, s. 50-55. 
  article

  article

 6. Česká advokátní komora a který soud?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 12, s. 441-445. 
  article

  article

 7. Místopředseda ČAK JUDr. David Uhlíř se stane ústavním soudcem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 12, s. 8. 
  article

  article

 8. Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí České advokátní komory o určení advokáta : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11.9.2008, čj. 6 Ads 19/2008-103.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 9, (2011), č.2, s.95-97. 
  article

  article

 9. Nález Ústavního soudu České republiky sp.zn. I. ÚS 1126/09 : datum rozhodnutí 7.dubna 2011.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 20, (2011), č.4, s.46-47. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.