Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000235 xcla^"
 1. Konkursní řízení. Bytové družstvo. Bytová jednotka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2020, sp. zn. 29 Cdo 952/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 205-208. 
  article

  article

 2. Vlastnictví bytů, byt, jednotka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2021, sp. zn. 26 Cdo 1811/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1507-1514. 
  article

  article

 3. Legislativní úprava daně z prázdných bytů a možnost její aplikace v českém právním prostředí ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 92-105. 
  article

  article

 4. Covid-19: Teilnehmereduzierte Eigentümerversammlung? (AG Kassel).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 22, s. 675. 
  article

  article

 5. Rozhodování o nákladech řízení dle § 150 OSŘ a spory týkající se vlastnictví bytu : nález ÚS z 31. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 132/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 6, s. 197. 
  article

  article

 6. Převod bytové jednotky. Odpovědnost za vady. Záruční doba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 26 Cdo 3075/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 4, s. 225-228. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: podnájem bytu nebo jeho části bez souhlasu pronajímatele v podmínkách nového občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 18. 12. 2018, sp. zn. 26 Cdo 4157/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 8, s. 297-299. 
  article

  article

 8. Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze o (ne)osvobození prvního převodu jednotky v rodinném domě.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 22, s. 791-795. 
  article

  article

 9. Diskriminace v přístupu k tržnímu bydlení z důvodu etnického původu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 10, s. 354-360. 
  article

  article

 10. Práva a povinnost insolvenčního správce k bytu tvořícímu majetkovou podstatu dlužníka.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 22, (2018), č. 7-8, s. 10-25. 
  article

  article