Search results

  1. Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Tomáš Strémy, Lukáš Turay (eds.).    Praha : Leges, 2021 . 1 online zdroj (152 stran) . ISBN 978-80-7502-489-3
    Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty

    computer file