Search results

Records found: 152  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000036 amg^"
 1. Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám / Jaroslav Benák, Jan Filip, Vojtěch Šimíček (eds.).    Brno : Masarykova univerzita, 2022 . 610 stran . ISBN 978-80-280-0190-2   Signatura M 9143
  UC
  Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám

  book

 2. Ústavní právo a státověda. 1. díl, Obecná státověda / Václav Pavlíček, Věra Jirásková a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 522 stran . ISBN 978-80-7502-506-7   Signatura M 8962
  UC
  Ústavní právo a státověda

  book

 3. Ústavní právo a státověda. 2. díl, Ústavní právo České republiky / Václav Pavlíček a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1160 stran . ISBN 978-80-7502-468-8   Signatura M 8768/2
  UC
  Ústavní právo a státověda

  book

 4. Státověda : stát, jednotlivec, konstitucionalismus / Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . ISBN 978-80-7552-695-3   Signatura M 8495
  TS
  Státověda

  book

 5. Stát oběma nohama na zemi : symetrické přístupy k legitimitě státu / Matěj Gregárek.    Praha : Leges, 2018 . 197 stran . ISBN 978-80-7502-320-9   Signatura M 8401
  TS
  Stát oběma nohama na zemi

  book

 6. O zákonech : latinsko-české vydání / Marcus Tullius Cicero ; přeložili Jan Janoušek a Matěj Novotný ; předmluvu napsal Jan Janoušek ; poznámkami opatřil Matěj Novotný.    Praha : Oikoymenh, 2017 . 201 stran . ISBN 978-80-7298-173-1   Signatura M 7968
  FT
  O zákonech

  book

 7. Kolos na hliněných nohou? : K proměnám státu a jeho rolí / Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kolektiv.    Praha : Leges, 2016 . 320 stran . ISBN 978-80-7502-149-6   Signatura M 7593
  TS
  Kolos na hliněných nohou?

  book

 8. Postmoderní právověda a státověda / Vladimír Zoubek.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016 . 462 stran . ISBN 978-80-7380-598-2   Signatura M 7560
  TS
  Postmoderní právověda a státověda

  book

 9. Teorie veřejné moci (vládnutí) / Karel Klíma.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 427 stran . ISBN 978-80-7552-331-0   Signatura M 7596
  TS
  Teorie veřejné moci (vládnutí)

  book

 10. Ústavní právo / Karel Klíma.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016 . 810 stran . ISBN 978-80-7380-606-4   Signatura M 7753
  UC
  Ústavní právo

  book